​ Reaktionstid på max 1 time

​  Rengøring med garanti

✓  Miljøgodkendte rengøringsmidler​​

fb-f-logo-blue-29

Garanti som indgår i vores kontrakter

Rengøringspersonalet

”Rengøringspersonalet har tavshedspligt og skal holde sig uafhængig af abonnentens personale. Rengøringspersonalet skal ved ansættelse fremvise en ren straffeattest, samt dokumentere at de kan læse og forstå dansk. Vi garanterer, at rengøringspersonalet ikke udskiftes ofte (max 2 gange indenfor det første år) undtaget er dog ferie og sygdom”

Vederlaget

”Såfremt Det Rene Kontor ApS ikke har været i stand til at opfylde den indgåede kontrakt om levering af rengøringsydelsen eller andre aftalte ydelser, vil Det Rene Kontor ApS kreditere for den manglende ydelse, uden diskussion. Ved manglende opfyldelse af den indgåede kontrakt skal forstås, at ydelsen ikke kan leveres samme dag.”

Arbejdsledelse og reaktionstid

”Arbejdet ledes af specielt uddannede ledere og kunde-/inspektionsbesøg sker min. 1 gang pr. uge. Ved enhver henvendelse til Det Rene Kontor ApS vil vores reaktionstid være på max 1 time.”

Kontrakten kan ophæves uden varsel, såfremt de med kursiv beskrevne garantier ikke overholdes, under punkterne, Rengøringspersonalet, Vederlaget, samt Arbejdsledelse og reaktionstid.

Vi gør det vi er bedst til. Rengøring!​

Det Rene Kontor er ikke blot vores navn - det er også vores mission. Vi er en rengøringsvirksomhed, som ønsker at gøre en forskel. Og nok så vigtigt: Der er ikke lang vej når du vil i forbindelse med din faste kontakt – døgnet rundt! Vi tager meget hurtigt action på et evt. problem.

Det Rene Kontor ApS er et rengøringsfirma, der tager sig af mindre og større opgaver i Storkøbenhavn. Vi har eksisteret siden 2002, og løser alle slags opgaver, såsom kontorer, ejendomsservice, institutioner samt alt indenfor den kommunale sektor. Vi tilbyder både almen rengøring, og skræddersyede opgaver.

Du er altid velkommen til at kontakte os...

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

virksomheds-ikon​VIRKSOMHEDSNAVN & CVR

​Det Rene Kontor ApS

CVR 26672376

adresse-ikonADRESSE & POSTNUMMER​

Produktionsvej 1 

2600 Glostrup

kontakt-ikonKONTAKTINFORMATIONER

E-mail: drk@d-r-k.dk

Tlf.: 53 50 71 81